اشبونه، لشبونه، لیسبون: Lisbon, Dlisipo

آتن (دوک‌نشین): Athens

آتن: Athens, Athenae, Atina, Athenai

آتنه: Athene

آخن: Achen

آدریاتیک (دریا): Adriatic Sea, Mare Hadriaticum

آدریانوپول: Adriano pole

آرارات: Ararat, Agri Dagi

آرال (دریا): Aral Sea, Oxianane Palus, Bahr Khwarizm, Aral Golu – Aralskoe More

آرالکسوموری: Araskoe More

آرام (اقیانوس): Pacific Ocean

آرل: Arles

ارلات، ارله (در فرانسه): Arles, Arelas, Arelate

آزق دنیزی، آزوف (دریا): Sea of Azov, Maeotis Palus, Azak Denizi

آسترقه، اَشترقه (در اسپانیا): Asturica Augusta

آسیای صغیر: Asia Minor

آطنه (شهر در ترکیه): Adana

آطه‌پازاری (شهر در ترکیه): Adapazari

آغری طاغ (منطقه­ای در ترکیه): Agri Dagi

تا اینجا     آق‌حصار (منطقه­ای در ترکیه): Akhisar

آقسو: Agsu; Wensuh

آق‌قویونلو: Ak- Koyunlu Turkoomans

آق‌کرمان: Akkerman

آلای (جبال): Alai- Sugdii, Alaylar, Alaiski

آلبانی: Shqipni, Albania

آلپ (جبال): Alps, Alpes

آلتایی (جبال): Altia

آلمان‌غربی: Germany Western

آماسیه: Amasya

آمفی: Safi

آمو: Amida

آناطولی: Anatolia

آندره (کشور): Andorra

آندره- لا- ولا: Andorra- La-Vella

آنکارا: Ankara, Ancyra

آوار: Avars

ابدان: Ibadan

ابدوس: Iberus

ابده (رود): Ebro, Iberus

ابرو: Ebro

ابلاسنثیا: Palencia

اَبله: Avila, Abyla, Abela

أبنیون: Avingnon, Avenio

ابوظبی: Abu Dhabi

ابیض: al- ubayd, (el)obeid

اُبیط: Oviedo (Asturias

اپرتو: Oporto, Porto

اپنین (جبال): Apennines, Apenninus, Appennino

اپیروس: Epirus,Epeiros

اتچه (سلطنت): Atjeh

اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی روسیه: Union of soviet socialist Republics

اتکا (بخش): Attica

اتیوپی: Ethiopia

اجادی (جزایر): Egates (iles),Egadi (Isole)

اجده: Oujda

احمر (دریا): Red Sea, Sinus Arabicus, Bahr al qulzum

اخسیکث: Akhsikath

اخلاق: Wallachia

ادراسه (سلسله): Idrisidis

ادرنه: Edirne, Hadrianopolis, Adrianopolis, Adrianopole

ادند: Adana

ادی: Ede

اراکسیس: Arakes

اراگون (پادشاهی): Aragon

/ 1 نظر / 128 بازدید
محمدی

با سلام و احترام از شما به خاطر این فرهنگ سپاسگزارم. پیروز و سربلند باشید